ЦЕНИ

Цената на лечението се формира индивидуално, в зависимост от извършените манипулации, използваните материали, дали пациента е здравно осигурен.