хирургия

В нашата практика хирургичната дейност не е приоритет по простата причина, че до последно се опитваме да спасим зъбите на нашите пациенти. Това изисква много време, търпение и професионална квалификация. Дългогодишните ни постоянни пациенти рядко стигат до услугите на хирургията, защото посещават кабинета редовно. Ние от своя страна полагаме максимални грижи за тяхното орално здраве и профилактика. Хирургичната помощ в голямата си част е неотложна изискваща бърза и компетентна намеса.

При нас извършаваме т. нар. малка амбулаторна хирургия:

По-леки екстракции (изваждане) на зъби
Екстракции на млечни зъби
Затруднен пробив на мъдреци
Кюретаж
Инцизии
Екзостози (стърчаща кост след изваждане)
За голямата и сложна хирургия и поставяне на имплантати насочваме пациентите към специалисти. Всички манипулации се извършват под анестезия (упойка). С нея работим и при пломби, кореново лечение, изпиляване на зъби за корони. След напускане на кабинета може да се върнете към нормалния си ритъм на живот.

Видове анестетици с които работим:

Ubistesin 4% (с адреналин) 3M ESPE Германия, най-често употребяван в ежедневната ни практика.
Mepivastesin (без адреналин) 3M ESPE Германия Lidocain 2%
- при възрастни и хронично болни
- при бременни
- при деца