профилактика

профилактика

Най-важната цел на всeкидневната ни работа е трайното запазване на собствените зъби. Предпоставка за това са редовни контролни прегледи и основно почистване на всички зъби. В зависимост от индивидуалната ситуация, контролните (Recall) термини на 3-6 месеца са най-важната част от концепцията на нашата практика. Нашата хигиенна програма обхваща професионалното отстраняване на зъбен камък, на меките налепи и пигменти, полирането на зъбите, контролиране състояние на пародонта, както и профилактични мерки. (флуоридиране, визуализиране на проблемните зони, демонстрации на техники за почистване на зъбите и др.) Спазването на тези контролни термини и изпълняването на нашите препоръки гарантират трайно здрави зъби и венци.