Работа с НЗОК

Дентална и медицинска клиника "Дентастил" има сключен договор с НЗОК и работи с всички здравно осигурени пациенти