Ортодонтия за деца и тинейджъри

Ортодонтия за деца и тинейджъриЗапишете час за ортодонтска консултация на вашето дете

"Добре подредените зъби и правилното съотношение между горна и долна челюст са ключът към красивата усмивка."


Ортодонтските деформации могат да имат геннетичен произход или да се проявят, в резултат от вреден навик. Най-честите вредни навици са дишане през устата, смукане на пръст и неправилно гълтане. В периода на временно съзъбите (2-6 години), при отстраняване на вредния навик се очаква самокоригиране на ортодонтската аномалия. В случаи, в които вредният навик продължава да действа след периода на временно съзъбие или пациентът е генетично предразположен, се налага провеждане на ортодонтско лечение.


Ортодонтското лечение при деца и тийнейджъри се разделя на ранно лечение и пълно лечение.

Ранното леченние се провежда при смесено съзъбите и основно цели разширяване на челюстите с цел осигуряване на място за по-големите постоянни зъби. При него се използват функционални апарати; лингвална пластина; и други. С ранното ортодонтско лечение не се цели да подредим перфектно зъбите на детето! С него целим да стимулираме разширение на челюстите; да премахнем вредни навици, ако има такива; и да опитаме да създадем място за постоянните зъби.
Пълното ортодонтско лечение се провежда в периода на активен растеж по време на пубертета. При момичета това е времето между 12-16 години, а при момчетата: 13-17. Пълното ортодонтско лечение се провежда с брекети, а целта му е постигане на хармонично подредени зъби и правилни съотношенния между челюстите. Използването на активния растеж на детето е изключително предимство, което дава възможност за пстигане на прогнизируеми и перфектни резултати!

В Dentastil следваме най-утвърдените подходи и системи за ортодонтско лечение на дисциплината Алекзандер.
Лечението се извършва след щателен анализ, определяне на диагноза и създаване на план за лечение.


Запишете час за ортодонтска консултация на вашето дете