Терапия

ТерапияЗапиши своя час за консултация тук


Кариесът е заболяване, което засяга твърдите зъбни тъкани: емайл, дентин и цимент. Клинично се проявява с изменение на цвета, размекване на твърдите зъбни тъкани и образуване на дефект. Може да усетите болка от топло, студено, сладко и смущение в дъвкателната функция.
Лечението на кариеса се извършва чрез отстраняване на инфектираните твърди зъбни тъкани и заместването им с биомонисим обтуровъчен материал (пломба). Съвременната стоматология и материалите, които използваме, дават възможност в повечето случаи да приключим с лечението на зъбния кариес в едно посещение.

Предлагаме обтурирането или изграждането на зъбите по два основни начина - с пластични материали и с готови по предишен клиничен отпечатък лабораторни обтурации. В първата група са амалгамата и белите пломби- фотокомпозитите, химиокомпозити, глас-йономернните цименти и някои други материали.

Фотокомпозитни обтурации

Основен метод на работа е ползването на фотополимерите (ФП) в послойно нанасяне, които изисква повече време и условия на работа от тези за амалгамата, но се свързват химически с зъба, което им гарантира доста по-дълъг живот (липсва микропросмукване между тях и зъба в дълбочина). Лечението започва с поставяне на упойка, почистване на зъба от кариеса (а при некариозните процеси - лекото награпавяване на емайл и дентин. Емайлът и дентинът се обработват с киселинния разтвор, който награпавява зъбната повърхност и така я увеличава многократно. Поставя се адхезивът (бондинг агентът) и се полимеризира с фотополимерната лампа, която е с много висок интензитет в ултравиолетовия спектър. Ако зъбът е бил много чувствителен или прозира розовата пулпа се поставя тънък слой ГЙЦ или калциев хидрокис (също фотополимеризиращи) - т.нар. директно (върху нерва) или индиректно пулпно покритие. Това е запазваща процедура за зъбния нерв (виж ендодонтия). Следва поетапно поставяне на ФП и осветяването му, за да втвърдява добре. Ако липсват стенички се поставят метални или целулоидни матрички и клинчета ( нещо като прецизен "кофраж"). Последните етапи са финиране и полиране на повърхността - за по-голяма трайност, за гладкост и блясък. В противен случай се получава микропросмукване след време, а то е основният фактор за вторичен кариес.


Химиокомпозитни обтурации

Това са отново бели пломби, които втвърдяват без светлина - при разбъркване на две равни части. С тях се работи по-бързо, тъй като се поставят еднократно, а не послойно. Те са с по-едри частици и затова не могат да се полират като ФП, а това води и до лека промяна на цвета с времето. Много здрави са, затова са подходящи за задните зъби.

Глас-йономерни обтурации

Това са бели пломби, които не се ецват, което улеснява работата с тях - използват се в трудни области, каквито са шийките на зъбите (до венеца). Подходящи са и при детските зъби, където киселинният ец е противопоказан и би довел до свръхчуствителност и дори умъртваване на зъба. По-нетрайни са от ФП и ХП, тъй като са по-крехки.


Щифтово изграждане

В случай на силно разрушена или счупена корона на зъба, но с възможност за добро кореново лечение пристъпваме към щифтово изграждане. Процедурата е напълно безболезнена затова не поставяме упойка. В един от корените на зъба (обикновено най-широкия) се поставя и циментира щифт от карбонови влакна (черен) или фиброглас (бял). Отгоре се изгражда формата на отчупената част на зъба с подходящ по цвят фотополимер.
В случаите, в които останалата част от зъба е много малка се налага да се изгради зъбно пънче и върху него да се изработи подходяща коронка.
И по двата метода се възстановява формата, естетиката и функцията на зъба. По този начин спасяваме вашия зъб от екстракция (изваждане).


Шиниране на зъбите

Тази манипулация се извършва в случаи при които има напреднал пародонтит с оголване на корените на зъбите, повишена подвижност, нарушена дъвкателна или говорна функция. Резервните сили на пародонта (зъбодържащия апарат) се изчерпват и патологичния процес протича бързо. Целта на шинирането на тези зъби е преразпределение на натоварването върху зъбите по време на дъвкателния процес. Така запазваме зъбите Ви от по-нататъшно оголване, подвижност и самостоятелно изпадване.
В нашата практика прилагаме метода на неподвижно шиниране. По вътрешната повърхност (към езика) на зъбите залепваме с фотополимер с цвета на зъба шиниращо влакно. Използваме различна ширина и форма на кевларени влакна, които са изключително здрави. За сравнение тези влакна намират приложение в авиокосмическата промишленост. Естетиката е много добра, а възможността за почистване с интердентални четки или зъбен камък не е нарушена. Това е начин за удължаване живота на Вашите зъби.


Запиши своя час за консултация тук