Ендодонтия

ЕндодонтияЗапиши своя час за консултация тук


Ендодонтията (кореновото лечение) е фундаментът в стоматологията, нещо като основата на една къща. Тя се занимава с обработката и  запълването на каналите, които се намират в корените на зъбите. Свързана е предимно с работа "на сляпо", което я прави манипулативно деликатна, а и често недооценена от пациента, тъй като единствено при нея липсва краен визуален резултат. Може да се каже, че тя е най-отговорната дисцилпина в зъболечението, тъй като усложненията при неправилното й провеждане са трудно доловими от носителя им, а често с нелеки последици за организма му. Това става поради факта, че при кореновото лечение стоматологът влиза в директен контакт с вътрешния организъм, провежда лечението си в тази деликатна зона на чести полесражения (с микробната инфекция) и оставя трайни следи (заплънката в каналите). Затова, освен мануалното (ръчно) усещане и доброто познаване на каналната анатомия, стоматологът ползва услугите на рентгенови зъбни снимки и електрометричното определяне на точната работна дължина с уред, наречен апекслокатор.

Зъбът, увреден от много дълбок кариес, дентален джоб или травма може да бъде спасен с помощта на кореново лечение (изваждане на нерв). При кореновото лечение се премахва  инфектираната пулпа (увредена или самоумъртвила се пулпа) от кореновия канал.
След достъпа до канала, със специални инструменти се отстранява умъртвената пулпа и се разширяват кореновите канали с ръчна и машинна обработка. С цел коректното лечение, дължината на кореновия канал се измерва с апекс локатор. Следва механична и химична обработка (разширяване и промивка) се пристъпва към запълане на каналите. В последствие в някои случаи се извършва щифтово изграждане, а в други се пристъпва към изграждане на липсващата част от зъба.

Болките в някой зъб не винаги са свързани с предстоящо кореново лечение, но когато те са продължителни или постоянни и не се повлияват от медикаменти, то това е сигурен знак, че зъбната пулпа трябва да. бъде отстраннена и заместена от биопоносима заплънка.

В случай на каквато и да е болка от зъбен произход, не отлагайте вашият час при дентален лекар!

Запишете своя час за консултация тук!